Zdjęcia których potrzebujesz

Baza zawiera zdjęcia roślin i zbiorowisk roślinnych występujących w Polsce oraz gatunków obcych rosnących w naszym klimacie.

W celu kompleksowego ujęcia tematu rozbudowany został dział poświęcony naszym lasom i gospodarce leśnej.

Na stronie umieszczone zostały również zdjęcia rodzimej fauny.

Prawa autorskie

Fotografie objęte są prawami autorskimi i stosownymi licencjami.

Zdjęcia możliwe są do wykorzystania w formie różnego rodzaju prezentacji multimedialnych oraz w druku.